Notariusz Białystok

Notariusz działa na podstawie przepisów. Pomaga, wspiera, sporządza akty notarialne.Do jego obowiązków należy sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczenia dziedziczenia. Podejmuje czynności w ramach europejskiego poświadczenia spadkowego, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły z posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Jego rolą jest sporządzanie protestów weksli oraz czeków. Przyjmuje na przechowanie pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Przygotowuje projekty aktów, oświadczeń oraz dziesiątek innych dokumentów. Sporządza także hipoteki morskie oraz składa wnioski o wpis w księgach wieczystych.

Nasza strona FOTO
  • fotografia, fototapety
  • wszystko do domu